Sök
VarukorgVarukorg

Mjölkprotein: världens bästa proteinkälla?

Aminosyraprofil, biologiskt värde, DIAAS, PCDAAS – och andra beteckningar om proteiners sammansättning och kvalitet som skulle förvirra många människor.

Ja, det kan vara rätt svårt att förstå sig på olika proteinkällor, om man inte har tid (eller intresset) för att fördjupa sig i litteraturen. Men är det över huvud taget relevant att veta så mycket om proteinkvalitet? Och får man större glutes och guns av att äta protein av högre kvalitet?

Allt detta går vi igenom i denna guide, där vi tittar närmare på protein från mjölk. Så luta dig tillbaka och se fram emot att vara expert på mjölkprotein om 10 minuter.

Hur mäter vi proteinkvalitet

Hur mäter vi proteinkvalitet?

Proteinkvalitet mäts på två vetenskapliga sätt (1,2,6,12):

 1. DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score)
 2. PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score)

FN:s livsmedels- och jordbruksorgan rekommenderar att man använder DIAAS-skalan för att mäta proteinkvalitet (1,3). DIAAS är ett mått på hur man mäter smältbarheten i de enskilda aminosyrorna i slutet av ändtarmen. Detta ger den mest precisa bilden av hur smältbart ett protein är. Bakteriell metabolism i tjocktarmen kan nämligen leda till missvisande värden om hur smältbart proteinet faktiskt är (11). DIAAS bestäms utifrån det genomsnittligt minst smältbara aminosyrorna och bestämmer därmed vilken aminosyra som är begränsande för att uppfylla proteinbehovet (12).

När man definierar proteinkvaliteten utifrån DIAAS använder man följande rangordning:

 • Under 75: Ingen kvalitetsbestämmelse
 • 75-99: Högkvalitativt protein
 • 100 och över: Utmärkt kvalitetsprotein

Man har samlat flera studier i en stor studie från 2020, där man har mätt vid olika livsmedel och tillskott. Här fann man bl.a. att livsmedel som vassle (whey), ägg, fläskkött, kasein, potatis och sojaprotein når en DIAAS på över 100 och kvalificeras därmed som utmärkta kvalitetsproteiner. DIASS-poängen för helmjölkspulver är därmed mätt till hela 122 i en studie som gjorts av amerikanska Food and Agriculture Organization (13).

Hur mäter vi proteinkvalitet?

När man betygsätter ett protein på DIAAS-skalan, gör man det med utgångspunkt i data som kommer från grisar och råttor. Man ska dock tänka på att människor och grisar inte smälter protein på riktigt samma sätt (1). Och om du inte lagt märke till det så är vi varken råttor eller grisar *surprise*.

Utöver detta är DIAAS-poängen oberoende av proteinmängden i livsmedlen (12). Det betyder med andra ord att potatisprotein kan ha en högre poäng än wheyprotein, men i praktiken ska du äta flera potatisar för att bara komma upp i 20-30 gram protein jämfört med whey. Det är därför viktigt att tänka på hur mycket protein per 100 gram man får från proteinkällan. Bland dessa orsaker verkar whey fortfarande vara det mest fördelaktiga när man t.ex. behöver protein efter träning.

Men alltihop beror självklart på sammanhanget. På ett mer generellt plan definieras proteinkvalitet även utifrån följande förhållande:

 • Absolut och relativ mängd av essentiella aminosyror: mjölkprotein har till exempel en hög och relativt jämn fördelning av essentiella aminosyror. DIAAS tar i viss mån höjd för detta.
 • Proteinets smältbarhet: ett inkapslat växtprotein har till exempel ofta en lägre smältbarhet. DIAAS tar höjd för detta.
 • Proteinets biotillgänglighet: där en stor del av aminosyrorna kommer att finnas tillgängliga i våra celler. DIAAS tar inte höjd för detta.

I en review av Tang och Phillips argumenteras för att sojaprotein företrädesvis tycks öka proteinsyntesen för tarmar, lever, bukspottskörteln och njurarna, medan vassleprotein primärt tycks leda till ökad proteinsyntes i muskelväven (4). Man ska därför vara en smula försiktig med att tänka att ett högre DIAAS automatiskt är lika med större guns. Vi ska titta närmare på DIAAS i den större analysen av proteinkvalitet och därmed få en större förståelse för proteinkvalitet. Men vi måste titta på vad evidensen visar vad gäller den långsiktiga effekten för olika proteinkällor med olika proteinkvaliteter.

Hur mäter vi proteinkvalitet?

Sååå... Är det över huvud taget relevant att ha kunskaper om proteinkvalitet?

Orsaken till att proteinkvalitet är relevant är att den absoluta och relativa mängden essentiella aminosyror i blodomloppet tycks vara relevant för att ge maximal respons i proteinsyntesen (processen i vilken vi återhämtar oss och bygger muskelmassa) (7) och alltså hela syftet med träningen – oavsett om du vill bli större, starkare eller snabbare.

En systematisk översikt och en metaanalys av Morgan et al. (2021) visade att ett tillskott med hög proteinkvalitet verkar medföra en bättre respons i proteinsyntesen vid vila hos äldre, men inte hos yngre (8). Dessutom visade även studien att både yngre och äldre får bättre respons i sin proteinsyntes efter träning när de intar ett protein av hög kvalitet jämfört med en kontrollgrupp (8). Studien visade dock inte att ett högkvalitetsprotein är bättre på att öka muskelmassan jämfört med en kontrollgrupp (8).

Utmaningen med denna studie är att högkvalitetsproteinet (som oftast kallas whey) jämförs med andra förhållandevis högkvalitativa proteinkällor som kasein eller kött. Det är därmed inte en jämförelse av högkvalitativa och lågkvalitativa proteinkällor.

Studierna visar alltså inte alltid att öka proteinsyntes leder till att man får ökad muskelmassa (2). Man har därför i flera omgångar undersökt effekten av högkvalitetsprotein (t.ex. mjölkprotein) jämfört med ett lågkvalitetsprotein (t.ex. potatis- eller ärtprotein). Här finner man generellt att mjölkprotein är bättre för uppbyggnad av muskelmassa vid ett lägre proteinintag genom tillskott à 10-20 gram. När man ökar intaget till 30+ gram eller blandar olika växtproteiner (till exempel i en växt-blend) tycks det inte vara någon skillnad (9,10).

Avslutande anmärkningar

Så vad kan man egentligen säga om proteinkvalitet, om man ska fatta sig kort? Vi vill lyfta fram följande:

 • Utifrån DIAAS-klassificeringen är whey, ägg, fläskkött, kasein, potatis och sojaprotein proteinkällor med utmärkta proteinkvaliteter.
 • Whey kan stimulera proteinsyntesen maximalt (vilket är mycket viktigt om man ska bli större och starkare).
 • Whey är med hög sannolikhet mer effektivt för att stimulera proteinsyntesen vid lägre proteinintag (under 30 gram protein).
 • Vid proteintillskott med lägre kvalitet (t.ex. ärt- eller risprotein) ska man öka mängden för att få maximal respons (över 30 gram protein).
 • Tänk på att DIAAS inte ensamt kan bestämma effekten av ett protein vad gäller responsen i proteinsyntesen – och därmed inte heller hur relevant det är för dig som tränar.

Litteraturlista

 • (1) Craddock, J.C., Genoni, A., Strutt, E.F. et al. Limitations with the Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS) with Special Attention to Plant-Based Diets: a Review. Curr Nutr Rep 10, 93–98 (2021). https://doi.org/10.1007/s13668-020-00348-8
 • (2) Phillips, S.M. The impact of protein quality on the promotion of resistance exercise-induced changes in muscle mass. Nutr Metab (Lond) 13, 64 (2016). https://doi.org/10.1186/s12986-016-0124-8
 • (3) FAO Expert Consultation. Dietary protein quality evaluation in human nutrition. 2011 Auckland, New Zealand.
 • (4) Tang, J. E., & Phillips, S. M. (2009). Maximizing muscle protein anabolism: the role of protein quality. Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, 12(1), 66–71. https://doi.org/10.1097/MCO.0b013e32831cef75
 • (5) Bailey HM, Stein HH. Can the digestible indispensable amino acid score methodology decrease protein malnutrition. Anim Front. 2019;9(4):18-23. Published 2019 Sep 28. doi:10.1093/af/vfz038
 • (6) Mathai J. K., Liu Y., and Stein H. H.. 2017. Values for digestible indispensable amino acid scores (DIAAS) for some dairy and plant proteins may better describe protein quality than values calculated using the concept for protein digestibility-corrected amino acid scores (PDCAAS). Br. J. Nutr. 117:490–499. doi: 10.1017/S0007114517000125
 • (7) Church DD, Hirsch KR, Park S, et al. Essential Amino Acids and Protein Synthesis: Insights into Maximizing the Muscle and Whole-Body Response to Feeding. Nutrients. 2020;12(12):3717. Published 2020 Dec 2. doi:10.3390/nu12123717
 • (8) Morgan, P. T., Harris, D. O., Marshall, R. N., Quinlan, J. I., Edwards, S. J., Allen, S. L., & Breen, L. (2021). Protein Source and Quality for Skeletal Muscle Anabolism in Young and Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. The Journal of nutrition, 151(7), 1901–1920. https://doi.org/10.1093/jn/nxab055
 • (9) van Vliet, S., Burd, N. A., & van Loon, L. J. (2015). The Skeletal Muscle Anabolic Response to Plant- versus Animal-Based Protein Consumption. The Journal of nutrition, 145(9), 1981–1991. https://doi.org/10.3945/jn.114.204305
 • (10) Kerksick, C.M.; Jagim, A.; Hagele, A.; Jäger, R. Plant Proteins and Exercise: What Role Can Plant Proteins Have in Promoting Adaptations to Exercise? Nutrients 2021, 13, 1962. https://doi.org/10.3390/nu13061962
 • (11) Phillips SM. Current concepts and unresolved questions in dietary protein requirements and supplements in adults. Front Nutr. 2017;4:13.
 • (12) Herreman, L., Nommensen, P., Pennings, B., & Laus, M. C. (2020). Comprehensive overview of the quality of plant- And animal-sourced proteins based on the digestible indispensable amino acid score. Food science & nutrition, 8(10), 5379–5391. https://doi.org/10.1002/fsn3.1809
 • (13) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2013. Dietary protein quality evaluation in human nutrition. Report of an FAO expert group. FAO food and nutrition paper 92. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Mjölkprotein: världens bästa proteinkälla?

personliga erbjudanden, proteinrika recept och gratis träningsprogram genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev.
Produkten är lagd i varukorgen.
Varukorg
Varukorg0
Rekomenderat för dig