• Status
  • 2-4 dagars leverans
  • Frakt endast 29:-
  • Frakt endast 29:- | Gratis över 299:-

Råd och vägledning? 040-692 84 70

Just nu: Gratis frakt över 149:- | 0T 0M 0S kvar

Beställ innan 13:0000:00

Vi skickar om

00: 00: 00

så skickar vi idag

Får light-produkter dig att äta mer?


Skrivet av Brian Henneberg Nielsen, fysioterapeut

Syftet med lightprodukter är bland annat att minska energikoncentrationen i den mat vi äter så att vi kan äta någon gott utan att bli överviktiga. 

Det verkar som en rimlig strategi t.ex. att välja lightläsk med noll eller ganska få kalorier framför sockerrik läsk där man snabbt kan få i sig 130 kcal om man strävar efter att minska sitt kaloriintag för att man önskar att gå ner i vikt. Några menar dock att lightprodukter är ett tveeggat svärd då intag av lightprodukter ofta används som en ursäkt för att äta mer av något annat och att man därför totalt sett inte reducerar sitt energiintag. Vi kan se sambandet t.ex. hos stora hamburger-kedjor där det är ett välkänt fenomen att man väljer en stor meny med lightläsk. Då kan man äta en stor meny med lite bättre samvete.
 
Vad säger forskningen egentligen om sambandet mellan lightprodukter, kaloriintag och kroppsvikt? Det har dem undersökt i en ny kort studie (1). 


Light sodavand

Kort om studien:

Forskarna gjorde en systematisk genomgång och en lång rad metaanalyser där man letade efter flera olika studier där man under kortare respektive längre perioder följt deltagare som intog lightprodukter (med konstgjorda sötningsmedel) och samtidigt hade tillgång till en obegränsad mängd mat. Forskarna hittade 12 kohortstudier, 56 kortvariga interventioner och 13 långvariga interventioner. Forskarna gjorde tre olika metaanalyser – en på var av de tre typerna av studier.

Vad kom man fram till?

Kohortstudierna visade totalt sett att intag av lightläsk inte hade någon påverkan på BMI, varken positiv eller negativ. Det fanns dock stora skillnader mellan personerna.
 
De kortvariga interventioner (<1 dag) visade att de grupper som intog konstgjorda sötningsmedel i genomsnitt slutade med att inta färre kalorier än de grupper som intog motsvarande produkter med socker. T.ex. så jämförde man deltagare som drack en lightläsk innan de skulle äta buffet och deltagare som drack en vanlig läsk innan de åt buffet. Det man kunde se var att deltagarna som drack lightläsk totalt sett intog 94 kcal mindre än sockergruppen. Återigen så var det stora skillnader mellan de individuella deltagarna. 

De långvariga interventionerna (1-40 månader) visade att intag av lightläsk hade en positiv påverkan på kroppsvikten (-1,35 kg) hos deltagarna. Återigen fanns det dock stora skillnader mellan deltagarna. Intressant var det också att de deltagare som drack lightläsk hade en tendens att också ha en lägre kroppsvikt (-1.24 kg) än dem som bara drack vatten. Här var det inte så stora skillnader mellan de individuella deltagarna.


Junkfood og light sodavand

Vad kan vi använda dessa resultat till?

Forskarna drog slutsatsen, med bakgrund i deras litteraturstudier, att intag av lightprodukter på kort sikt kan verka för en minskning av kaloriintaget och att lightprodukter i det långa loppet kan ha en positiv inverkan på kroppsvikten (en minskning av kroppsvikt).
 
Resultatet av de långvariga studierna kan tolkas som att lightläsk eller andra lightprodukter med konstgjorda sötningsmedel kan kanske vara med och tillfredsställa ens sötsug så att man undviker onödiga kalorier i form av socker. Man såg i alla fall en positiv påverkan på kroppsvikten i lightgrupperna jämfört med andra grupper som bara drack vatten och det är också möjligt att vatten-folket var mer benägna att äta lite mer sötsaker då de inte hade tillgång till så många söta livsmedel utan så mycket kalorier aka lightprodukter. 

Det finns många olika diskussioner kring lightprodukter och det finns lika många sätt att förhålla sig till lightprodukter. Därför gäller det att hålla tungan rätt i mun när vi drar några slutsatser utifrån denna studie. Jag har främst valt att fokusera på det som denna studie visar något resultat på istället för det som studien inte visar. Vissa menar att lightprodukter bidrar till ökad vikt då de ”lurar” kroppen så att blodsockernivån faller och vi känner oss hungriga och därför börjar vi äta mer. Andra menar bestämt att lightprodukter som t.ex. aspartam är skadliga.
 
Studien säger ingenting om hur kroppen reagerar på lightprodukter men visar bara att det genomsnittligt sett, ser ut att vara en fördel att inta lightprodukter om man gärna vill inta mindre energi och minska sin kroppsvikt på lång sikt. Om det är att ”lura” kroppen så visar studien faktiskt lite trots allt, då en av slutsatserna som kunde dras när de gällde de kortvariga interventionerna var det faktum att bli utsatt för ”konstgjord söthet” inte ledde till överätande utan snarare det motsatta, då light-människorna i genomsnitt intog 94 kcal färre. Det ser alltså inte ut som att lightprodukter förvirrar kroppen och gör den mer hungrig. 

Kohortstudierna och de stora individuella skillnaderna i de kort- respektive de långvariga studierna indikerar också att det troligtvis handlar mer om hur den enskilda personen agerar. Några har en tendens att använda lightprodukter som en ursäkt för att äta mer av andra saker och kommer därför inte att uppleva en minskning av kroppsvikten medan lightprodukter för andra kommer att vara tillräckligt för att tillfredsställa sötsuget så att man därmed undviker att äta eller dricka sockerrika produkter. Om man ser till genomsnittet så talar dock studien till lightprodukternas fördel. 
 

Citat elementKohortestudierna visar totalt sett att intag av lightläsk inte har någon påverkan på BMI 
 


Källor:

(1) Rogers PJ1, Hogenkamp PS2, de Graaf C3, Higgs S4, Lluch A5, Ness AR6, Penfold C6, Perry R6, Putz P7, Yeomans MR8, Mela DJ9. Does low-energy sweetener consumption affect energy intake and body weight? A systematic review, including meta-analyses, of the evidence from human and animal studies. Int J Obes (Lond). 2016 Mar;40(3):381-94.

Artiklar och inlägg skrivs av skribenter som arbetar oberoende av Bodylab. Detta innebär att de åsikter som uttrycks inte ska ses som ett uttryck för företaget eller dess medarbetares värderingar. Alla artiklar och inlägg på Bodylab.se är uteslutande ett utryck för skribentens egna åsikter.
 

 

Har du några frågor eller kommentarer? Skriv här. 

Facebook

11.500+

Kontakt  • bodylab.se
  • bodylab.dk
  • bodylab.fi
  • bodylab.no