• Vi skickar samma dag
  • 2-4 dagars leverans
  • Frakt endast 29:-
  • Frakt endast 29:- | Gratis över 299:-

Råd och vägledning? 0406-74 18 47

Beställ innan 13:0000:00

Vi skickar om

00: 00: 00

så skickar vi idag

Är fullkorn nyttigare än vitt bröd?

Skrivet av Nikolaj Bach, BSc. Scient. Med.


Fullkorn är hälsosamt och vi äter allt för lite fullkornsprodukter så som rågbröd, knäckebröd och grovt bröd. Tack vare fullkornsinnehållet i dessa bröd har de ett högre innehåll av vitaminer och mineraler, och de mättar under längre tid i och med alla kostfibrer. I motsättning är vitt bröd istället fattigt på både vitaminer och kostfibrer, vilket ger en snabb blodsockerhöjning och är därför bra att dra ned på.
 
Det har vi hört i många år, men är det verkligen så enekelt?
 
Flera större meta-analyser visar att intag av fullkorn förbinds med en lägre dödlighet och minskning av risk för livsstilssjukdomar (1,2). Faktiskt visade en ny meta-studie att fullkorn är den råvaran med störst reduktion av risk för dödlighet (3). 

Att välja fullkorn är även ett officiellt kostråd. Rekommendationen är att äta minst 75 g fullkorn om dagen, då det är mättande och håller igång magen, samt för att fullkorn bidrar till att ” förebygga bland annat hjärt-kärl-sjukdomar, typ-2 diabetes och olika cancerformer” (4). 


Hvidt brød
Övergripande sett är det svårt att motsäga att fullkorn generellt är bra för vår hälsa. Däremot vilken påverkan det har på varje individ kan variera mer än man hittills trott. Enligt en ny studie reagerar vi nämligen olika på fullkornsbröd, beroende av vår tarmflora – alltså de bakterier som finns i vårt tarmsystem.
 
Den betydligt större hälsoeffekten från fullkornsbröd jämfört med vitt bröd har att göra med effekten på tarmfloran, samt en mindre uttalad effekt på blodsockernivån. Ett stabilt blodsocker är mer hälsosamt än en blodsockernivå med snabba kurvor. Fullkorn håller oss även mätta i längre tid, vilket vitt bröd är sämre på.
 
Men den nya studien visar faktiskt att vitt bröd, trots ett högre glykemiskt index ändå kan ha en mer positiv effekt på blodsockernivån än fullkornsbröd, beroende av individens tarmflora. Detta är riktigt intressanta resultat, som vi ska se närmare på nedan.

Kort om studien:

Kort om studien:
Bread Affects Clinical Parameters and Induces Gut Microbiome-Associated Personal Glycemic Responses af Korem et al. Har precis utgivits i Cell Metabolism (5). I denna slumpmässiga inventionsstudie delade man upp 20 friska män och kvinnor i 2 grupper.
Den ena gruppen åt vitt bröd i en vecka efterföljt av en vecka med fullkorns-surdegsbröd. Den andra gruppen gjorde detsamma men i omvänd ordning. Perioderna med kontrollerat brödintag var delade av 2 veckor.
Innan och efter varje period gjorde man en rad mätningar, bland annat av kroppskomposition och blodprover – samt sammansättningen av försökspersonernas tarmflora, och hur deras blodsocker påverkades av att äta bröd.

Rugbrød

Vad kom man fram till?

Det var ingen skillnad på de kliniska parametrarna mellan de 2 grupperna, och perioden med ändrat brödintag medförde ingen förändring på försökspersonernas  tarmflora.
Ett överraskande resultat var dock att försökspersonernas blodsockernivå reagerade väldigt olika beroende av vilken sorts bröd de intog. Vissa hade en större ökning av blodsocker efter att ha ätit fullkornsbröd än vitt bröd, och andra reagerade totalt motsatt. Rätt intressant med tanke på att man utifrån det kemiska indexet skulle förvänta att vitt bröd alltid gav förhöjd blodsockernivå. Det var dock långt ifrån fallet här.
 
Forskarna kom fram till att vilket utslag fullkornsbröd eller vitt bröd hade på försökspersonerna, endast kunde spåras till den individuella sammansättningen i tarmfloran.
 

Vad är interessant med studien?

De nya resultateten stämmer överens med en studie från 2015 av Zeevi et al. Där man även där undersökte responsen på blodsockernivåerna av olika råvaror. Här såg man också en stor variation på hur folk reagerade på olika matvaror. Vissa upplevde t.ex. en stor höjning av blodsockret av att äta tomater och sushi, och vissa hade en väldigt liten höjning av glass och choklad. Vi tolererar alltså matvaror olika, där faktorer som arbetsnivå, insulinkänslighet och tarmflora spelar stor roll. Jag tror därför att person-specifik kost kommer bli ett koncept som kommer spela mycket större roll inom kostrådgivning i framtiden, precis som personlig medicinering inom medicinsk behandling.

Citat elementDet är fel att påstå att fullkornsbröd är nyttigare än vitt bröd, för vitt bröd ökar blodsockernivån. 
 

Källor:

(1) Aune D, Keum N, Giovannucci E, et al. Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ2016;357:i2716. doi:10.1136/bmj.i2716 pmid:27301975.
(2) Wu H, Flint AJ, Qi Q, et al. Association between dietary whole grain intake and risk of mortality: two large prospective studies in US men and women. JAMA Intern Med2015;357:373-84. doi:10.1001/jamainternmed.2014.6283 pmid:25559238.
(3) Schwingshackl L1, Schwedhelm C2, Hoffmann G3, Lampousi AM2, Knüppel S2, Iqbal K2, Bechthold A4, Schlesinger S5,6, Boeing H2. Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Am J Clin Nutr. 2017 Jun;105(6):1462-1473. doi: 10.3945/ajcn.117.153148.
(4) Fødevarestyrelsen. De officielle kostråd.
(5) Korem T1, Zeevi D1, Zmora N2, Weissbrod O1, Bar N1, Lotan-Pompan M1, Avnit-Sagi T1, Kosower N1, Malka G1, Rein M1, Suez J3, Goldberg BZ4, Weinberger A1, Levy AA5, Elinav E6, Segal E7. Bread Affects Clinical Parameters and Induces Gut Microbiome-Associated Personal Glycemic Responses. Cell Metab. 2017 Jun 6;25(6):1243-1253.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2017.05.002.
(6) David Zeevi, Tal Korem, Niv Zmora, David Israeli, Daphna Rothschild, Adina Weinberger, Orly Ben-Yacov, Dar Lador, Tali Avnit-Sagi, Maya Lotan-Pompan, Jotham Suez, Jemal Ali Mahdi, Elad Matot, Gal Malka, Noa Kosower, Michal Rein, Gili Zilberman-Schapira, Lenka Dohnalová, Meirav Pevsner-Fischer, Rony Bikovsky, Zamir Halpern, Eran Elina V, Eran Segal. Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses. Cell. 2015 Nov 19;163(5):1079-94. doi: 10.1016/j.cell.2015.11.001.

Artiklar ochinlägg som utabetats av de författare är oberoende av Bodylab.se. Detta innebär att synpunkter inte bör ses som ett uttryck för företaget eller de anställdas värderingar. Alla artiklar och inlägg av Bodylab.se är bara ett uttryck för författarnas egna åsikter.

Har du några frågor eller kommentarer? Skriv här. 

Facebook

11.500+

Kontakt  • bodylab.se
  • bodylab.dk
  • bodylab.fi
  • bodylab.no