Sök
VarukorgVarukorg


Skrivet av Brian Henneberg Nielsen, Fysioterapeut

Apelsinhud eller celluliter är i litteraturen definierad som en lokal metabolisk störning i den subkutana vävnaden, vilket förändrar formen på huden så att den verkar oelastiskt. 

Det är självklart subjektivt om man tycker att apelsinhud är fint eller inte, men jag har nog inte helt fel när jag säger att apelsinhud inte ligger så högt i kurs i vårt moderna samhälle. Celluliter ska inte förväxlas med cellulitis som är ett inflammatoriskt tillstånd i bindvävnaden som uppkommer från en infektion. Celluliter är inte en faktisk sjukdom, utan en ren kosmetiskt lidelse som nästan uteslutande bara drabbar kvinnor. Vissa källor tyder på att upp till 80-90% av alla kvinnor ”drabbas av” apelsinhud eller celluliter.
 
Rent fysiologiskt är man inte helt säker på vad det är som orsakar celluliter, men man tror att det är en kombination av hormonella, genetiska, metabola och mikrocirkulatoriska faktorer som orsakar strukturella förändringar i det översta lagret hud och fett.
 
Finns det då något man kan göra åt det, om man nu har drabbats ordentligt av celluliter?
 
År 2015 kom två omfattande studier av den tillgängliga forskningen kring behandling av apelsinhud och den överväldigande mängden olika behandlingsformer som har undersökts, understryker att apelsinhud absolut inte är önskvärt i dagens samhälle.

I de två studierna kom man fram till två helt skilda resultat. Den ena studien av Zerini et al. var i huvudsak positiv, medan Luebberding et al. var övervägande skeptisk trots att det var samma studier dem studerade. Jag har valt att presentera resultaten från båda studierna då båda har sina kvaliteter. I ”den hårda studien” av Luebberding har man en stark vetenskaplig metodik med randomisering, placebogrupper, blindning, standardiserade gold standard-mätmetoder och så vidare. Medan de i ”den mjuka studien” av Zerini är lite mer laissez fair med metoden (ofta kännetecknade för estetisk medicin) och accepterar saker som nöjdhet hos användarna som ett godkänt kriterium för framgång. Låt oss ta en titt på vad de har kommit fram till. 
 

Citat elementDet är subjektivt om man tycker att apelsinhud är fint eller inte men jag har nog inte helt fel när jag säger att apelsinhud inte ligger högt i kurs


Appelsinhud

Apparaturbehandling

Det finns en hel del apparater som är designade för att reducera mängden av celluliter.

- Zerini:
Några av dem som har fungerat bra för vissa är de som heter VelaSmooth och VelaShape, som kombinerar infrarött ljus, sug, massage och radiofrekvens behandling (kraftig uppvärmning av huden). En studie om VelaSmooth visade till exempel att 23 % av deltagarna menar att det har fått goda eller mycket goda resultat, medan 42 % menar att det har fått lätt goda resultat. 90 % av deltagarna skulle rekommendera behandlingsformen till sina vänner. En oberoende hudläkare bedömde, baserat på fotografier, att deltagarna i genomsnitt hade reducerat sina celluliter med 40 %.
 
Även en apparat som heter TriActive, som kombinerar sug, massage, laser och kylning, visar på okej resultat (inte lika bra resultat som VelaSmooth och VelaShape).
 
- Luebberding:
Det finns bara få RCT studier kring den här behandlingsformen och inte i någon av studierna finns en placebogrupp eller kontrollgrupp. Det finns heller inga studier som visar signifikanta förbättringar i vetenskaplig mening (p ≤ 0.05). Mätmetoden som mätning av lårets omkrets, och mätningar av hudtyp är inte bra nog. Det finns inte några bra studier som backar upp användningen av denna typ av apparatur.
 
En annan apparat man kan stöta på ute på klinikerna som behandlar celluliter är laser.
 
- Zerini:
Laserbehandling ser omedelbart ut att vara den behandlingsform som deltagarna i studien var mest nöjda med i det långa loppet. Lasern som användes i alla studier har det lätta namnet Neodymium-doped yttrium aluminium garnet (Förkortning: YAG), och det låter ju vetenskapligt och Star Trek-aktigt (kommentaren om vetenskap och Star Trek är mitt tillägg och kan inte tillskrivas Zerini). En studie om laser visade till exempel att 90 % av deltagarna var nöjda under en 6 månaders period. I en studie använde man också neutrala observatörer för att värdera före och efterbilder och här kunde 95 % identifiera rätt före och efterbilder.

- Luebberding
I många av studierna är det allt för få deltagare. Lasern med våglängder på 1440 nm ser direkt ut att kunna skapa signifikant förändring när det gäller hur apelsinhuden ser ut, hur djupa fördjupningarna i huden är, antal fördjupningar och det verkar bidra till att smidiggöra huden. Det saknas dock konsekvens i studien, dvs. att man inte ser någon konsekvent reproduktion av dessa resultat även om man använder samma apparatur och samma experimentuppställning. Det är dessutom mycket låga bevis för att 1064 nm YAG-lasern är effektiv. 

- Zerini:
Radiofrekvensbehandling har generellt sätt blivit positivt omtalad i studier och ser ut att vara bra till att bland annat få huden till att dra ihop sig och blir mer stram. Radiofrekvensbehandling är en av de behandlingsformer som flest studier har testat och man har sett de bästa resultaten med.
 
- Luebberding:
Det finns bara ett fåtal studier och i de tre RCT-studierna där man verkar tro att radiofrekvens är bättre än placebo fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna.
 
- Zerini:
Stötvågsbehandling gav också goda resultat. En metaanalys från december 2015, gjord på 11 studier med totalt 297 deltagare visade en generell nöjdhet hos deltagarna efter 1-2 behandlingar i veckan eller 6-8 behandlingar totalt.
 
- Luebberding:
Det finns många studier kring stötvågsbehandling, men många av dem är inte särskilt bra. Även bland de goda studierna är det inkonsekventa resultat. Stötvågsbehandling är dock en av de behandlingsformer som faktiskt visar tecken på effekt.

Zerini & Luebberding (här var de överens)
En apparaturbehandling som inte visat så god resultat är en som kallas Endermologie. Här används en speciell apparat som liksom suger ut huden från kroppen och masserar den grundligt. Det är lite likt VelaSooth, men utan infrarött ljus och radiofrekvens. Här visade studien till exempel bara en förbättring hos 15 % av deltagarna. 
 
Citat elementCelluliter är inte en faktiskt sjukdom utan en ren kosmetiks lidelse som nästan uteslutande bara drabbar kvinnor
 

Appelsinhud fjernelse

Krämer


- Zerini:
Det var faktiskt också ganska många godkända resultat av behandling med olika krämer och effekten såg ut att förstärkas en aning vid kombinerande av krämer och kompression. Värst såg det ut för något som heter aminophylline kräm, medan det såg bättre ut med krämer innehållandes koffein. Vid användande av koffeinkrämer angav cirka 79 % av deltagarna att det tyckte att deras hud hade blivit finare. Några av de andra krämerna som hade en effekt, eller där deltagarna i vart fall själva ansåg att det såg en förbättring, var krämer med furcellaria lumbricalis (alger), retionider (vitamin A-likande ämnen), något som kallas glaucine och escin (antiinflammatorisk effekt), visnadine (verkar expanderande på blodkärl och ökar blodtillförseln till vävnaderna), ginkgo biloba och CLA. Vilket av ämnen som fungerar och vilka som inte gör det är svårt att säga när krämerna innehåller olika blandningar av ämnena.
 
- Luebberding:

Det finns väldigt många studier som har testat krämer med en mängd olika ämnen. Här har man ingen möjlighet att veta exakt vilket ämne, eller vilka ämnen som har gett effekt och vilka som inte har det. Det finns bara fyra studier, där man har testat varje ämne var för sig, nämligen två studier på koffein och två på retinol. Här visade bara en av studierna (retinol) en markant skillnad jämför med en placebogrupp. Mätmetoderna här var dock självutvärdering, omkretsmätning och andra tvivelaktiga metoder.
 
I 14 studier gjorda på produkter med flera olika ingredienser var det endast i fem av studierna som man såg ett bättre resultat än i placebogrupperna och flera av dessa studier var inte helt bra. Allt som allt finns det inte många bevis på att cellulit-krämer fungerar. 

Träning och kost


- Zerini:
Träning och diet visade helt okej resultat, men det finns inte så många studier här. En studie fann ingen skillnad mellan (diet, (diet + träning och (träning och kompressionsbehandling, medan en annan studie fann goda helt okej resultat vid endast diet, men dock ännu bättre resultat vid diet + koffeinkräm.
 
Två studier visade goda resultat vid intag av aroniajuice (björnbär).
 
I en studie där deltagarna intog ospecificerade ”örtpiller” i kombination med CLA fann man stor nöjdhet med resultaten hos deltagarna. Så många som 50 % av nöjda efter att ha tagit örtpiller i 60 dagar, medan hela 75 % var nöjda när det kombinerade CLA och örtpiller. 
 
- Luebberding:

Hos några ser man att apelsinhuden blir finare när de går ner i vikt, men hos andra har det dock motsatt effekt vilket är att det blir värre när de går ner i vikt. I några av ”pillerstudierna” fanns det ingen statistisk analys av hur allvarligt deltagarna hade påverkats av celluliterna, och i den studien där det fanns, fann man ingen tydlig förbättring. I aroniajuicestudien fann man att flera hudlager blev något tunnare och det var allt.  
 

Citat elementHos några ser man att apelsinhuden blir finare när de går ner i vikt, men hos andra har det dock motsatt effekt
 

Appelsinhud sugekopper

Andra behandlingsformer

- Zerini:
CO2 behandling eller carboxyterapi, där man sprutar in CO2 i huden, ser också ut att vara en ganska okej behandlingsform. Här fanns det dock en tendens till att yngre kvinnor inte fick så bra resultat. I flera studier har man kombinerat CO2 behandling med fettsugning och med denna kombination så har man fått ännu bättre resultat. 
 
- Luebberding:
Man tittade på viktnedgång och reduktion av lårens omkrets i en enkel observationsstudie, men man utvärderade inte mängden/graden av celluliter på längre sikt.
 
- Zerini:
I en enkel studie försökte man sig på en teknik, som på engelska heter subcision technique, en slags mikrokirurgi, där man går in och skär av bindväv i underhuden för att minska de fördjupningar som karaktäriserar apelsinhud. Här såg man ”lovande resultat”. 78,8 % av deltagarna var nöjda med resultatet de fick.
 
- Luebberding:
Det är inte riktigt så som Zerini säger, men det finns många statistiska analyser av resultaten i studien. 


Avslutande

Apelsinhud är en svår sak att behandla eftersom du sällan kan få det att försvinna helt och problemet brukar alltid komma tillbaka. Det är också svårt att värdera när en behandling har varit effektiv. Det finns visserligen en skala där man kan värdera graden av celluliter (cellulite severity scale (CSS)), men den är har bara används i några av studierna. I andra studier har deltagarna fått olika frågeformulär, där de har blivit frågade om nöjdhet osv. medan det i andra studier har gjort bedömningen utifrån bilder eller mätningar av benens omkrets till exempel. I några studier kunde man visserligen se en förändring i tjockleken på underhuden eller läderhuden, eller att huden verkade mer elastisk. I några studier har man gjort uppföljningar, där man har frågat om nöjdheten eller några veckor eller månader, medan man inte har gjort det i andra studier utan bara tittat på det direkta resultatet. Således är det, som det med all tydlighet framgår av Luebberdings studie, att inte alla observerande studier är av lika bra kvalitet. Det är därför svårt att ge en generell utvärdering av effekten av behandlingarna. Generellt sett ser det dock ut som att de flesta deltagarna var nöjda med de resultat de fick. Om deltagarna rent faktiskt har uppnått resultat eller om det bara var nöjda med behandlingen (kändes bra/placebo, etc.) är svårt att säga.
 
Det var endast få biverkningar av behandlingar som ödem (svullnad), nedsatt känsel, klåda, små blåmärken och rodnad i huden. Det var flest biverkningar vid fettsugning, subcision technique och laser. Alla biverkningarna försvann snabbt igen.
 
Man kan inte helt och permanent ta bort celluliter med någon av dessa behandlingsformer, men de som fick behandlingen verkar vara nöjda, så länge de själva ser små förbättringar, så om man väljer Zerini-vägen, kan många av behandlingsformerna leverera. Väljer man den kritiska Luebberding-vägen, ser det ut att bli lite svårare.
 
En av de saker man inte har undersökt är om man inte bara kan acceptera sina celluliter och vara nöjd, med det är en helt annan diskussion. 

Citat elementApelsinhud är en svår sak att behandla eftersom du sällan kan få det att försvinna helt och problemet brukar alltid komma tillbaka
 

Källor:

J Cosmet Dermatol. 2015 Sep;14(3):224-40. doi: 10.1111/jocd.12154. Epub 2015 Jul 6. Cellulite treatment: a comprehensive literature review. Zerini ISisti ACuomo RCiappi SRusso FBrandi CD'Aniello CNisi G.
Int J Surg. 2015 Dec;24(Pt B):210-7. doi: 10.1016/j.ijsu.2015.07.644. Epub 2015 Jul 22. Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) for the treatment of cellulite--A current metaanalysis. Knobloch KKraemer R.
Am J Clin Dermatol. 2015 Aug;16(4):243-56. doi: 10.1007/s40257-015-0129-5. Cellulite: an evidence-based review. Luebberding SKrueger NSadick NS.

Artikler och inlägg utfomars av skribenter som fungerar oberoende av Bodylab.se. Det betyder att de synpunkter som uttrycks inte ska ses som ett uttryck för verksamheten eller medarbetarens åsikter. Alla artiklar och inlägg på Boydlab.se är därför bara ett uttryck för skribentens egna åsikter

 • Bodylab Whey 100 (1 kg)
  9151 recensioner
  • Mix av vassleproteinkoncentrat och vassleproteinisolat
  • Producerad i Danmark
  • Utvunnit av färsk mjölk från kor
  • Optimal källa för extra protein
  269,00SEK
  269,00SEK
  Välj variant
 • Bodylab Weight Gainer (1,5 kg)
  364 recensioner
  • Högt innehåll av protein
  • Långsamma och snabbupptagliga kolhydrater
  • Producerad i Danmark
  • Fri från aspartam
  239,00SEK
  239,00SEK
  Välj variant
 • - 20 % nedsatt
  Bodylab Omega 3 (120 st)
  670 recensioner
  • Bra källa till essentiella omega 3-fettsyror
  • 3 kapslar innehåller 990 mg EPA och 660 mg DHA
  • 120 kapslar à 1000 mg ren fiskolja
  99,00SEK129,00
  99,00SEK129,00
 • - 30 % nedsatt
  Bodylab Bodymin (240 st)
  122 recensioner
  • Vår populära multivitamin
  • Praktiska kapslar
  • Med B6, magnesium, zink och krom
  109,00SEK159,00
  109,00SEK159,00

Apelsinhud – finns det något att göra?

personliga erbjudanden, proteinrika recept och gratis träningsprogram genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev.
Produkten är lagd i varukorgen.
Varukorg
Varukorg0
Rekomenderat för dig