Sök
VarukorgVarukorg

Av Nikolaj Bach Nielsen, BSc. Scient. Med.

Man kan inte säga bodybuilding utan att tänka på tonfisk. Tonfisk har under långt tid varit ett av muskelbyggarnas favoritlivsmedel när det kommer till kvalitetsprotein.
 
Tonfisk på burk kan tas med när man är på språng och kan hålla sig i evigheter. Dessutom är det med sina 25 g protein per 100 gram en av de mest proteinrika matvarorna. Kort sagt: Tonfisk är lika mycket bodybuilding som ris och kyckling, magväskor och bröstträning om måndagar. Dessvärre är det dock ett problem att äta mycket tonfisk.
 
Nej, jag syftar inte på att man kommer lukta som Poseidons armhåla. Problemet är innehållet av tungmetaller. Den särskilt starka tungmetallen kvicksilver finns i relativt stora mängder i tonfiskkött. Det är problematiskt då kvicksilver, särskilt i den form som kallas för metylkvicksilver är giftigt för organismer och bland annat kan leda till skador på nervsystemet. Nervsystem är särskilt utsatt i foster (då nervsystemet fortfarande är under utveckling) och spädbarn. Gravida får därför ofta rådet att inte äta eller begränsa intaget av tonfisk
 
Det lämnar oss i ett dilemma. Vi vill ju gärna ha så billig protein som möjligt så att vi kan bära runt på tunga metaller – på viktstången och inte samlat inuti kroppen. Som tur är finns det några saker du kan göra för att minimera intaget av tungmetall i den tonfisk du äter och det är just det som denna artikel ska handla om.
 

Storleken spelar roll

Anledningen till att tonfisk har ett högt innehåll av tungmetaller beror på att det är en rovfisk som finns långt uppe i näringskedjan. För varje led uppåt i näringskedjan man går, desto högre koncentrerade halter av miljögifter finns i organismen. Denna effekt kallas för bioackumulation och det är bland annat därför man ofta ser markanta effekter av hormonrubbningar i apex predators i toppen av näringskedja, som t.ex. hos isbjörnar och alligatorer.
Livslängden har dock också betydelse för bioackumulationen. Ju längre en tonfisk lever, desto mer kvicksilver har den intagit genom sina byten. Det betyder att ju större tonfisk det är, desto större halt av kvicksilver innehåller den. Varför är det viktigt att veta? 

Jo, för att köttet från äldre och större tonfiskar främst blir använt till tonfiskbiffar medan mindre bitar från fisk används till konserver. Det betyder att halten av kvicksilver är markant lägre om du köper tonfisk på burk än tonfiskbiffar (1-3). Till exempel har man hittat ett linjärt sammanhang mellan storleken av yellowfin tonfisk och det totala innehållet av kvicksilver, i synnerhet det giftiga metylkvicksilvret (1). Faktiskt så är halten av kvicksilver i några stora fiskar så högt att det överskrivna det tillåtna värdet 1 mg/kg (4). Mörkare köttbitar på tonfisken tyder också på en större samlad mängd av tungmetaller än ljust och rött kött, även om man ännu inte vet varför (1,5). Dock är det inte särskilt relevant för tonfisk på burk som vanligtvis består av både ljust och mörkt kött.
 
Så man kan begränsa intaget av kvicksilver genom att välja tonfisk på burk framför större bitar tonfisk. Detta är också normen för de som tränar, främst på grund av pris och bekvämlighet men utifrån ett hälsoperspektiv så är tonfisk på burk också att föredra. 

 
Citat elementTonfisk har under lång tid varit ett av muskelbyggarnas favoritlivsmedel när det kommer till kvalitetsprotein

Typen av tonfisk har betydelse

Vilken art tonfisken tillhör har också betydelse för innehållet av kvicksilver och andra tungmetaller. Även om halten av tungmetaller i tonfisk varierar mycket så är det några arter som generellt sätt har höga nivåer, vilket bl.a. beror på deras föda, livslängd och storlek.
 
2014 kom det ut en undersökning som baserades på 936 prover av tonfisk på burk på den kanadensiska marknaden.  Här visade den vita alabcore tonfisken ha den högsta halten av kvicksilver medan yellowfin hade den lägsta. Det genomsnittliga innehållet av kvicksilver var 0.352 mg/kg i en albacore-tonfisk, 0,132 mg/kg i skipjack och 0,055 mg/kg. Med andra ord innehöll albacore i genomsnitt över 5 gånger så mycket kvicksilver som yellowfin (6). Det finns flera andra undersökningar med färre antal prover, men trots en rätt stor variation i värdena så ligger albacore generellt sätt högst. Detta medan yellowfin ligger i den lägre änden när det gäller innehåll av kvicksilver och andra tungmetaller (5).
 
Det är också värt att nämna att köttet från albacore tonfisk är ljust och ofta blir sålt som en lyxprodukt. Så det att ljust tonfiskkött innehåller mindre kvicksilver ska alltså förstås som att ljusare muskelkött i den samma tonfisk har en mindre bioackumulation än det mörka köttet – och inte att tonfisk med ljusare kött innehåller mindre tungmetaller. Så trots att den vita albacore har kött av en smakmässig hög kvalitet så bör man alltså inte äta denna typ av tonfisk, om man vill undvika kvicksilver. 

En annan tonfiskart som ofta används till konserver är big eye och Chen et al. har nyss jämfört innehållet av kvicksilver i albacore och big eye. Här hittade man faktiskt att köttet från big eye tonfisk hade ett högre innehåll av kvicksilver än kött från albacore. Det förklaras med att big eye är en större fisk och när man jämförde de yngre big eye med en albacore av samma storlek, så hade faktiskt big eye den lägsta halten av kvicksilver.
 
Därför kan man anta att big eye på burk är lika så bra eller t.o.m. ett bättre val än albacore då tonfisk på burk utgörs av mindre fisk. Forskare estimerar att en person på 60 kg kan inta max 340 g albacore eller små big eye om veckan (motsvarar 2,5 burk) eller 150 g vanlig big eye (motsvarande 1 burk). Mängder över detta överskrider FAO/WHOs gränser för intag av metylkvicksilver på 1.6 μg/kg i veckan (4).
 
Så om du är intresserad av att minimera ditt intag av kvicksilver så läs på burken innan du handlar din tonfisk. Se till att välja tonfisk av arten yellowfin eller skipjack och undvik big eye eller albacore.

 
Citat elementVi vill gärna ha billig protein så att vi kan bära runt på tung metall - på viktstångenVar tonfisken fångats påverkar

Utöver vilken storlek och art det handlar om så har det också betydelse om var man fiskat upp tonfisken. Denna faktor är så vitt jag vet inte helt klarlagd ännu, men man har till exempel hittat att tonfisk som är fångad i havet Atlanten har en högre halt av kvicksilver än de som fiskas från den indiska oceanen. Dessutom så har hela 36% av tungmetallproverna från Atlanten haft ett genomsnittligt innehåll av  kvicksilver som låg över den tillåtna gränsen i EU. I indiska oceanen var det  ’’endast’’ 6% av proverna som gjorde detta(7).  Det kan med andra ord betala sig att vara uppmärksam på var ens tonfisk har fångats.
 
Dessutom ser det dessvärre ut som att mängden av tungmetaller i tonfisk stiger. I takt med de stigande föroreningarna av världshaven. En ny studie visar att det genomsnittliga innehåller av kvicksilver i tonfisk i det nordliga Stilla havet steg från 0,218 mg/kg till 0,336 mg/kg i perioden 1998-2008. Det pratades om att yellowfin tonfisk hade en markant högre halt av kvicksilver än vad man hittade i analysen av tonfisk på burk på den kanadensiska marknaden. Studiens data indikerar också att tonfiskens innehåll av kvicksilver stiger med 3,8% per år på grund av föroreningar med kvicksilver som orsakats av människor (8). 

 
Citat elementAnledningen till att tonfisk har en hög halt av tungmetaller beror på att det är en rovfisk som är placerad högt i näringskedjan

Köp MSC-märkt tonfisk

Ett annat bekymmer är bifångst av annan rovfisk som t.ex. delfiner och hajar som har en ännu högre bioackumulation av tungmetaller (5,10). Det lättaste sättet att undvika detta är att köpa MSC-märkt tonfisk på burk. På det sättet stöttar du också duktiga fiskare och undviker att köpa tonfisk från överfiskade eller hotade stånd.
 

Avslutning

Tonfisk har alltså ett högt innehåll av tungmetaller som kvicksilver, metylkvicksilver och kadmium. Det betyder dock inte att du måste sluta äta tonfisk och inte någon fisk överhuvudtaget. Fisk är hälsosamt och innehåller bland annat kvalitetsprotein, selen och omega 3-fettsyror. Genom att helt sluta äta tonfisk utan att ersätta det med någon annan fisk så gör man sig själv en hälsomässig björntjänst (11). Om man äter flera burkar per vecka så kan det vara bra att ersätta det med en mindre fisk som har en lägre plats i näringskedjan. Makrill på burk och sardiner är bra alternativ till tonfisk och har en utöver lägre halt av kvicksilver också ett högt innehåll av de nyttiga omega 3-fettysrorna.
 
Om du har läst artikeln borde det däremot stå klart att det som tur är finns en del saker du kan göra för att undvika stora mängder kvicksilver och andra tungmetaller i din tonfisk. Om du inte har läst hela artikeln eller kanske behöver en liten påminnelse så kommer den korta versionen här: 
 • Större tonfiskar innehåller mer kvicksilver än mindre tonfiskar. Välj därför tonfisk på burk framför tonfiskbiffar.
 • Välj arterna skipjack eller yellowfin och undvik albacore samt big eye.
 • Det kan eventuellt vara en fördel att undvika att äta tonfisk som kommer från Atlanten eller Stilla havet.
 • Välj tonfisk på burk som är MSC-märkt. 


Citat elementFisk är nyttigt och innehåller bland annat kvalitetsprotein, selen, och omega 3-fettsyror (1) Bosch AC, O'Neill B, Sigge GO, Kerwath SE, Hoffman LC. Mercury accumulation in Yellowfin tuna (Thunnus albacares) with regards to muscle type, muscle position and fish size. Food Chem. 2016 Jan 1;190:351-6. doi: 10.1016/j.foodchem.2015.05.109.
(2) Afonso C, Costa S, Cardoso C, Oliveira R, Lourenço HM, Viula A, Batista I, Coelho I, Nunes ML. Benefits and risks associated with consumption of raw, cooked, and canned tuna (Thunnus spp.) based on the bioaccessibility of selenium and methylmercury. Environ Res. 2015 Nov;143(Pt B):130-7. doi: 10.1016/j.envres.2015.04.019.
(3) Abolghait SK, Garbaj AM. Determination of cadmium, lead and mercury residual levels in meat of canned light tuna (Katsuwonus pelamis and Thunnus albacares) and fresh little tunny (Euthynnus alletteratus) in Libya. Open Vet J. 2015;5(2):130-7.
(4)  Chen CY, Lai CC, Chen KS, Hsu CC, Hung CC, Chen MH.  Total and organic mercury concentrations in the muscles of Pacific albacore (Thunnus alalunga) and bigeye tuna (Thunnus obesus). Mar Pollut Bull. 2014 Aug 30;85(2):606-12. doi: 10.1016/j.marpolbul.2014.01.039.
(5) Bosch AC, O'Neill B, Sigge GO, Kerwath SE, Hoffman LC. Heavy metals in marine fish meat and consumer health: a review. J Sci Food Agric. 2016 Jan 15;96(1):32-48. doi: 10.1002/jsfa.7360.
(6) Dabeka RW, Mckenzie AD, Forsyth DS. Total mercury in canned tuna sold in Canada in 2006. Food Addit Contam Part B Surveill. 2014;7(2):110-4. doi: 10.1080/19393210.2013.856036.
(7) Chen MH, Teng PY, Chen CY, Hsu CC.  Organic and total mercury levels in bigeye tuna, Thunnus obesus, harvested by Taiwanese fishing vessels in the Atlantic and Indian Oceans. Food Addit Contam Part B Surveill. 2011;4(1):15-21. doi: 10.1080/19393210.2010.535908.
(8) Drevnick PE, Lamborg CH, Horgan MJ. Increase in mercury in Pacific yellowfin tuna. Environ Toxicol Chem. 2015 Apr;34(4):931-4. doi: 10.1002/etc.2883.
(9) Stine Müller. Test: Kemi i tun på dåse. Forbrugerrådet Tænk. August 2016.
(10) Araújo CV, Cedeño-Macias LA. Heavy metals in yellowfin tuna (Thunnus albacares) and common dolphinfish (Coryphaena hippurus) landed on the Ecuadorian coast. Sci Total Environ. 2016 Jan 15;541:149-54. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.09.090.
(11) McGuire J, Kaplan J, Lapolla J, Kleiner R. The 2014 FDA assessment of commercial fish: practical considerations for improved dietary guidance. Nutr J. 2016 Jul 13;15(1):66. doi: 10.1186/s12937-016-0182-9.
(12) Okyere H, Voegborlo RB, Agorku SE. Human exposure to mercury, lead and cadmium through consumption of canned mackerel, tuna, pilchard and sardine. Food Chem. 2015 Jul 15;179:331-5. doi: 10.1016/j.foodchem.2015.01.038


 
 • Bodylab Whey 100 (1 kg)
  9139 recensioner
  • Mix av vassleproteinkoncentrat och vassleproteinisolat
  • Producerad i Danmark
  • Utvunnit av färsk mjölk från kor
  • Optimal källa för extra protein
  269,00SEK
  269,00SEK
  Välj variant
 • - 20 % nedsatt
  Bodylab Omega 3 (120 st)
  670 recensioner
  • Bra källa till essentiella omega 3-fettsyror
  • 3 kapslar innehåller 990 mg EPA och 660 mg DHA
  • 120 kapslar à 1000 mg ren fiskolja
  99,00SEK129,00
  99,00SEK129,00

Äter du mycket tonfisk? Såhär undviker du tungmetaller

personliga erbjudanden, proteinrika recept och gratis träningsprogram genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev.
Produkten är lagd i varukorgen.
Varukorg
Varukorg0
Rekomenderat för dig