• Smakgaranti
  • 2-4 dagars leverans
  • Frakt endast 29:-
  • Frakt endast 29:- | Gratis över 299:-

Råd och vägledning? 040-692 84 70

Beställ innan 13:0000:00

Vi skickar om

00: 00: 00

så skickar vi idag

Kompressionsstrumpor, kvinnor och 5 km löpning


Av Brian Henneberg Nielsen, fysioterapeut

Tittar man på de påståenden som tillverkare av kompressionsstrumpor kommer med, så låter det nästan som om det inte finns några problem som kompressionsstrumpor inte kan hjälpa vid.

Forskningen på detta område är ganska blandad. I några studier har man sett goda resultat medan man i andra studier inte har kunnat påvisa någon effekt. Jag har i en tidigare artikel gjort en grundlig genomgång av denna forskning och i stort sett går den i riktning mot att kompressionsstrumpor kan bidra till att minska träningsvärk och ge en förbättrad återhämtning. De flesta studier är dock gjorda på män och det finns inte mycket forskning om de psykologiska effekterna av användningen av kompressionsstrumpor. En ny studie av Treselar et al. (1) har försökt att åtgärda detta. (1)

Kompressionsstrømper kvinde

Kort om studien:

I studien sattes 19 kvinnor till att löpa 5 km. I en vecka sprang deltagarna med kompressionsstrumpor och i en annan vecka sprang samma deltagare 5 km utan kompressionsstrumpor. De parametrar som mättes var puls, den tid det tog att genomföra de fem kilometrarna, hur tufft det var (RPE), muskelömhet, smärttröskeln i vaden och självupplevd återhämtning. Dessutom fick deltagarna berätta vilken typ av strumpa de föredrog.

Vad visade studien?

Deltagarnas puls var den samma oavsett strumpa. Sammantaget så förbättrades inte heller deltagarnas löptider när de hade kompressionsstrumpor. Dock förbättrade 10 av de 19 deltagarna deras tid på de 5 kilometrarna med ca 10 sekunder. Deltagarna angav också att de hade minde träningsvärk efter att de hade sprungit med kompressionsstrumpor (mätt både 30 min efter löpningen och 24 timmar efter). Deltagarna angav en högre RPE när de löpte med kompressionsstrumpor, d.v.s. att det kändes tuffare att löpa med kompressionsstrumpor. Deltagarna själva menade också att kompressionsstrumporna hjälpte med både muskelömhet och prestationsförmågan, det fanns även en tendens till att deltagarna föredrog att använda kompressionsstrumpor. Dock var denna tendens inte tillräckligt stor för att vara signifikant.

Vad kan vi använda dessa resultat till?

Studien indikerar att de förväntningar man har av effekten av kompressionsstrumpor förmodligen spelar en positiv roll när det gäller ens uppfattning av den effekt som strumporna har. Några menar att det är tal om en placeboeffekt, men det är också möjligt att deltagarna faktiskt var mindre ömma efter att ha sprungit med kompressionsstrumpor. Detta backas i alla fall upp av andra studier. Man kan argumentera för det att man räknar med att strumporna reducerar ömhet förstärker denna effekt.

Studien pekar också mot att det kan vara en bra idé att göra en individuell värdering av strumpornas effekt. Om man själv märker en förbättring när det gäller ömhet och bättre återhämtning och om man är en av dem som kan dra av 10 sekunder av sina 5 km för att man har kompressionsstrumpor på sig så är det värt att ta med.

Kompressionsstrumpor är för övrigt indelade i fyra kompressionsklasser, där klass 1-2 kan köpas fritt medan strumpor i kompressionsklass 3-4 är läkarordinerade. Det framgår inte helt klart av denna studie vilken grad av kompression som används. De skriver endast att det är under 2, vilket kan indikera att det är grad 1 men också att det inte egentligen var riktiga kompressionsstrumpor utan endast stödstrumpor som ger ännu mindre kompression än strumpor med grad 1. Det är möjligt att man hade fått andra resultat genom att använda klass 2-strumpor.

Citat elementÄr man en av dem som kan dra av 10 sekunder av sina 5 km för att man har kompressionsstrumpor på sig så är det värt att ta med
 
 

(1) Journal of Strength & Conditioning Research: July 2016 - Volume 30 - Issue 7 - p 1985–1991 doi: 10.1519/JSC.0000000000001291. The Effect of Compression Stockings on Physiological and Psychological Responses after 5-km Performance in Recreationally Active Females. Treseler, Christine; Bixby, Walter R.; Nepocatych, Svetlan

Har du några frågor eller kommentarer? Skriv här. 

Facebook

11.500+

Kontakt  • bodylab.se
  • bodylab.dk
  • bodylab.fi
  • bodylab.no